Gestoría Ferrer y Zander  
Logo gestoria
Equipo profesional

Gestoría Ferrer y Zander está formada por un equipo plurinacional de profesionales titulados, que le aseguran un servicio de calidad, le garantizan seguridad jurídica y una atención personalizada.

Gestoría Ferrer y Zander values are based in the provision of high quality services, the guarantee of absolute juridical security and a personal treatment of any subject. To reach these goals we have defined our specialisation in the fields of Tax Planning and Commercial Law, and kept a reduced structure, providing the absolute confidentiality to the commitment and dedication that we demand ourselves for our clients.

Gestoría Ferrer y Zander är ett litet företag med två medarbetare. Det innebär att Du snabbt kommer in i vårt företag och får en nära personlig kontakt med någon av oss. Vi finns till för er med alla tjanster som sker i Spanien, från starten av den lilla enskilda firman till större aktiebolag. Vi bistår med den första ansökan om spanska F-skattesedel och preliminärskatten till årets slutliga upprättande av bokslut, årsredovisning och deklaration.

Helena Ferrer Magnusson
Todas las áreas
Licenciada en CC Económicas
Economist- Civil- Econom
Agente Mediador de Seguros
Gestora Administrativa
Master en Tributación
helena@ferreryzander.com
Carina Bennasar Zander
Todas las áreas
Diplomada en CC Empresariales-
Bussines Administrator- MBA
Máster en RRHH
Técnica Administrativa
carina@ferreryzander.com
logo GA
Página web realizada por SIGA 98 S.A. logo SIGA
logo GA
Página web realizada por SIGA 98 S.A. logo SIGA